Tìm thấy dấu hiệu SARS-CoV-2 lây lan trong quần thể mèo ở Vũ Hán

Tìm thấy dấu hiệu SARS-CoV-2 lây lan trong quần thể mèo ở Vũ Hán - 1


Nghiên cứu của các bác sĩ thú y Trung Quốc được công bố ở trên trang bioRxiv đã kết luận SARS-CoV-2 có thể đã được phát hiện ở những con mèo. Kết quả cho thấy 15 con mèo (14,7%) đã bị nhiễm SARS-CoV-2.


“Những nghiên cứu trước đây nhận thấy mèo có thể chính là một động vật nhạy cảm tiềm năng của SARS-CoV-2 và đến nay là những chỉ bằng chứng thực tế mới đã được phát hiện. Chúng tôi đã điều tra sự lây nhiễm SARS-CoV-2 ở mèo bằng cách phát hiện các kháng thể trong huyết thanh”, các nhà nghiên cứu cho biết.


Một nhóm các mẫu huyết thanh được thu thập đến từ mèo ở Vũ Hán, bao gồm 102 mẫu được lấy sau khi dịch COVID-19 , 39 trước khi dịch bùng phát. Huyết thanh 15 của 102 (14,7%) huyết thanh mèo được thu thập sau khi bộc phát dương tính với miền liên kết với thụ thể (RBD) của SARS-CoV-2 chỉ bằng xét nghiệm miễn dịch liên quan đến enzyme gián tiếp (ELISA).


Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng dữ liệu đã triệu chứng minh rằng SARS-CoV-2 đã lây nhiễm quần thể mèo ở Vũ Hán trong đại dịch hiện nay.


Trước khi phát hiện mới được công bố, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định chưa có chỉ bằng triệu chứng nào nhận thấy các động vật nuôi trong nhà như mèo hay chó có thể truyền SARS-CoV-2 sang người.


Trang Phạm


Theo Express 


Tag :virus corona