Trương Phi chết tức tưởi, đội hộ vệ tinh nhuệ từng đọ sức Lã Bố vì sao không kịp ứng cứu? || blogkhampha

DNVN – Sở hữu trong tay một đội hộ vệ vô cùng tinh nhuệ, nhưng Trương Phi vẫn bỏ mạng trong tay kẻ phản đồ. Tại sao vậy?


Cái chết oan nghiệt của Trương Phi: Lưu Bị, Khổng Minh đứng sau "giật dây" / Sau khi Thục Hán diệt vong cả nhà Quan Vũ bị giết, Trương Phi vì sao vẫn bình an vô sự? Nguyên nhân liên quan tới một người phụ nữ


– Video: Trương Phi chết tức tưởi, đội hộ vệ tinh nhuệ từng đọ sức Lã Bố vì sao chưa kịp ứng cứu? Nguồn: Three Kingdoms 2010.Có thể bạn quan tâmẢnh minh họa.


Ảnh minh họa.


1


Phượng Vũ (Theo Three Kingdoms 2010)


Từ khóa:Trương Phichết tức tưởiđội hộ vệ tinh nhuệLã BốTam Quốc


Loading…