Quan Vũ và 5 hổ tướng khiến Tào Tháo sống chết muốn chiêu mộ nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa || blogkhampha

DNVN – Với quan niệm dùng người tài dựng đại nghiệp, Tào Tháo luôn tỏ lòng ngưỡng mộ với các võ sĩ, nhân tài thời Tam Quốc. Dưới đây là những hổ tướng khiến Tào Mạnh Đức sống chết muốn chiêu mộ nhất.


Tào Tháo thông minh tuyệt đỉnh vẫn có sai lầm chí tử nên không thể thống nhất Tam Quốc / Gia Cát Lượng tiên tri chuẩn xác từng chữ về kết cục Tam Quốc sau thời Tào Tháo, Lưu Bị


– Video: Quan Vũ và 5 hổ tướng khiến Tào Tháo sống chết muốn chiêu mộ nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nguồn: Lịch Sử Trung Quốc.Có thể bạn quan tâmẢnh minh họa.


Ảnh minh họa.


1


An Nhiên (Theo Lịch Sử Trung Quốc)


Từ khóa:Tào TháoTam Quốcthời Tam QuốcQuan VũMã SiêuTam Quốc Diễn Nghĩa


Loading…