Ai là người mạnh nhất trong ngũ hổ tướng của Lương Sơn Bạc?

DNVN – Trong Thủy Hử, Lương Sơn Bạc có nhiều tướng giỏi, trong đó điển hình chính là năm ngũ hổ tướng gồm: Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Duyên Chước và Trương Thanh. Vậy ai mới là người mạnh nhất?


Tống Giang thật không hoành tráng như trong phim Thủy Hử / Thủy hử: Nhân vật đánh bại nhiều mãnh tướng Lương Sơn nhất


– Video: Ai là người mạnh nhất trong ngũ hổ tướng của Lương Sơn Bạc? Nguồn: BEAT.Có thể bạn quan tâmTạo hình Trương Thanh trong phim.


Tạo hình Trương Thanh trong phim.Bình An (Theo BEAT)


Từ khóa:Thủy HửLương Sơn BạcQuan ThắngLâm XungTần MinhHô Duyên ChướcTrương Thanhngũ hổ tướngngũ hổ tướng Lương Sơn Bạc


Loading…