Bất ngờ với lý do Tào Tháo quyết đoạt mạng Lã Bố dù đang thiếu nhân tài trầm trọng || blogkhampha

DNVN – Chỉ cần là người tài là sẽ được trọng dụng, đây là nguyên tắc dùng người nổi tiếng của Tào Tháo. Vậy tại sao Mạnh Đức lại đoạt mạng Lã Bố dù đang thiếu nhân tài trầm trọng?


Vì sao Tôn Ngộ Không đội mũ có lông vũ dài? Đáp án liên quan đến cả Lã Bố thời Tam Quốc / Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?


– Video: Bất ngờ với lý do Tào Tháo quyết đoạt mạng Lã Bố dù đang thiếu nhân tài trầm trọng. Nguồn: Lịch Sử Trung Quốc.Có thể bạn quan tâmTạo hình Lã Bố trong phim.


Tạo hình Lã Bố trong phim.


1


Phượng Vũ (Theo Lịch Sử Trung Quốc)


Từ khóa:Tào TháoLã BốTào Tháo đoạt mạng Lã BốTam Quốcthời Tam Quốc


Loading…