Triệu Vân, Lã Bố, Quan Vũ thua trình 3 đại cao thủ thần bí này trong Tam Quốc - blogbongda.edu.vn

DNVN – Bên cạnh những “minh tinh” nổi tiếng như Ngũ hổ tướng, Ngũ tử lương tướng, thời kì Tam Quốc còn tồn tại rất nhiều những cao thủ giấu mình mà nhiều người không biết tới. Thậm chí, họ còn mạnh hơn Lã Bố, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi hay Điển Vi.


Gia Cát Lượng tiên tri chuẩn xác từng chữ về kết cục Tam Quốc sau thời Tào Tháo, Lưu Bị / Nhân vật bí ẩn tài năng nhất Tam Quốc: Tào Tháo "bó tay", Gia Cát Lượng chào thua


– Video: Triệu Vân, Lữ Bố thua trình 3 đại cao thủ thần bí trong Tam Quốc. Nguồn: Three Kingdoms 2010.Có thể bạn quan tâmẢnh minh họa.


Ảnh minh họa.


1


An Nhiên (Theo Three Kingdoms 2010)


Từ khóa:Triệu VânLữ BốTam Quốcthời Tam Quốcđại cao thủthần bíđại cao thủ thần bíQuan VũTrương PhiĐiển Vi


Loading…