Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?

Theo Thủy Hử, cái chết của trại chủ Lương Sơn Tiều Cái bắt nguồn từ mũi tên độc của Sử Văn Cung trong trận chiến ở trại Tăng mạnh Đầu. Nhưng nhẽ đâu một giáo đầu võ nghệ siêu quần như Sử Văn Cung lại dùng độc tiễn-vốn chính là thủ đoạn “bàng môn tả đạo”.


Tống Giang thật không hoành tráng như trong phim Thủy Hử / Thủy hử: Nhân vật đánh bại nhiều mãnh tướng Lương Sơn nhất


Huynh đệ tương tàn


Tiều Cái đã bị ám hại ra sao? Hồi 59 Thủy Hử kể giữa lúc Tiều Cái lo nghĩ băn khoăn khi quân Lương Sơn ba ngày thường xuyên khơi chiến nhưng quân Tăng Gia “không thấy một ai”, thì có hai nhà sư tới hiến kế đi vòng để cướp trại. Thế rồi xẩm tối hôm đó, Tiều Cái liền “gọi Lưu Đường, Hô Diên Chước, Nguyễn Tiểu Ngũ, Yến Thuận, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Bạch Thắng, Tống Vạn, chỉnh điểm nhân mã, đợi đêm hôm đó đến cướp trại.”


Đi lòng vòng một hồi thấy chưa có nhà cửa chi thì biết trúng kế bèn theo lời của Hô Diên Chước vội rút quân về theo đường cũ. Giữa đường mắc phục binh, Tiều Cái bị bắn một mũi tên trúng mặt. Chạy tới cửa thôn thì được đám Lâm Xung tới tiếp ứng cứu về.


Phải chăng “nhân quả tuần hoàn”? Tiều Cái giết Vương Luân thế nào thì mắc quả báo hệt như vậy. Việc sa trường thọ tiễn không phải quá xa lạ, Tuy nhiên kỳ quái ở chỗ mũi tên lại ghi ba chữ: “Sử Văn Cung” rõ to. Dĩ nhiên trên tiễn có ghi danh chính là việc bình thường, nhưng dùng độc tiễn chính là thủ đoạn bàng môn tả đạo đáng cười chê, nhẽ đâu một vị giáo đầu võ nghệ siêu quần như Sử Văn Cung lại không biết lấy làm nhục, mà đề rõ tên ra như vậy?


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 1 Trên tiễn có ghi danh chính là việc bình thường, Tuy nhiên dùng độc tiễn chính là thủ đoạn bàng môn tả đạo đáng cười chê.


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 2 Một vị giáo đầu võ nghệ siêu quần như Sử Văn Cung lại không biết lấy thực hiện nhục, mà đề rõ tên ra như vậy ở trên tiễn?


Hung thủ không phải Sử Văn Cung


Không phải hàm hồ khi nói rằng cho đến chết, Sử Văn Cung cũng không biết vì sao mình bị hành hình kinh khủng đến vậy.


Mặc dù ám tiễn đề tên Sử Văn Cung, Tuy nhiên về sau có rất nhiều nhiều chỉ bằng triệu chứng cho thấy đó chính là âm mưu giá họa, thậm chí Sử Văn Cung còn chẳng biết có sự việc này từng xảy ra. Hồi 67 Thủy Hử kể rằng khi phía Tăng gia đã mất Tăng mạnh Đồ, Tăng Sách, thì Tăng Trưởng quan bàn với Sử Văn Cung nên cầu hòa với Lương Sơn. Thái độ của Sử Văn Cung không hề có vẻ là người đang gặp tội lớn với cánh Lương Sơn: “Bấy giờ Sử Văn Cung cũng có điều chột dạ, không dám hung hăng, bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người thẳng đem sang trại Tống Giang.”


Ý định xin hàng là của Tăng Trưởng quan, nhưng thư gửi đi chính là do Sử Văn Cung chấp bút. Thử hỏi nếu Sử Văn Cung biết mình đang bị đổ cho cái tội sát hại Tiều Cái, thì ông ta có nghĩ mình đầu hàng sẽ mất mạng không? Ông ta có dám đầu hàng không? Mà nếu có đi chăng nữa, thì thư xin hòa hẳn cũng không dám tự tay viết. Có khác chi đổ thêm dầu vào lò lửa Lương Sơn.


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 3 Sử Vân Cung đấu Tần Minh


Hãy xem thư chấp nhận đầu hàng mà Tống Giang gửi Tăng mạnh gia viết ra sao? “Lương Sơn Bạc đối với Tăng mạnh Đầu, thì trước sau chưa có thù hằn, chỉ vì làm càn làm dở, mà gây ra tai vạ ngày nay. Vậy nếu muốn giảng hòa, thì phải trả lại các số ngựa đã cướp, và đem nộp tên hung đồ cướp ngựa là Úc Bảo Tứ, cùng là tiền bạc khao quân sĩ, rồi từ đây dốc lòng hòa thuận, chưa đã được sai lời…”


Tống Giang chỉ nói chung chung “trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm càn làm dở, mà gây nên tai vạ ngày nay”, tuyệt không nhắc nửa lời tới việc giết hại Tiều Cái, cũng tuyệt chưa đòi giao nộp hung thủ. Tống Giang hiểu rằng nếu nhắc tới việc Sử Văn Cung giết Tiều Cái, thì họ Sử lập tức cũng sẽ bác bỏ hoàn toàn chuyện đó, lúc ấy không biết chừng âm mưu xưa cũ lại phát lộ thì hỏng bét.


Cuối cùng, khi bắt được Sử Văn Cung, mọi người đều thấy chính là không có màn thiết công đường xử tội, mà chỉ có “Sai Tiêu Nhượng làm văn tế để tế, rồi các đầu lĩnh đều ăn mặc tang phục, khóc thương nức nở, và moi ruột Sử Văn Cung lên đế tế.”


Nếu đem họ Sử ra trước các vị hảo hán để hạch tội, thì chưa thể không nhấn mạnh vào cái tội bắn chết Tiều Cái. Sử Văn Cung chắc chắn sẽ phủ nhận, không biết chừng còn khẳng định không từng có phục binh ở trận đó nữa thì hỏng bét. Rốt lại cứ lẳng lặng mà xử tử, Sử Văn Cung muốn thanh minh cũng chưa có cơ hội. Ông ta chỉ nghĩ mình là bại tướng, bị giết cũng là bình thường. Có thể nói rằng cho đến chết, Sử Văn Cung cũng chưa biết vì sao mình bị hành hình kinh khủng đến vậy.


Rốt cuộc chưa phải Sử Văn Cung bắn tên. Tới đây độc giả có quyền đặt nghi vấn là có một âm mưu đổ tội cho kẻ khác. Mà đã là âm mưu đổ tội thì chắc chắn người thực hiện phải là phe đối nghịch với phe bị đổ tội. Thế thì rành rành đây là đại án huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt rồi. Vậy ai là chính chủ của mũi độc tiễn này?


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 4 Ai phóng độc tiễn sát hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái?


Trong các vị hảo hán Lương Sơn, có không ít người thạo cung tiễn. Đơn cử có thể kể tới vị hảo hán giữ quán rượu chuyên đón tiếp các hảo hán: Hãn địa hốt luật Chu Quý. Hễ có người cần tiến dẫn lên sơn trại thì anh chàng lại bắn một mũi tên báo hiệu đến từ quán rượu lên thủy trại. Thanh diện thú Dương Chí cũng từng thể hiện tài năng bắn tên xuất sắc trong kỳ thí võ ở phủ Đại Danh. Đám Hoàng Tín, Lã Phương, Quách Thịnh cũng đã được tả từng bắn cung trong trận cướp pháp trường ở Dương Châu cứu Tống Giang, anh em Giải Trân, Giải Bảo xuất thân từ thợ săn từng bắn hổ.


Nhưng nổi bật trong số đó là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Chàng ta cũng chính là một người anh em thân thiết số 1 của Tống Giang. Hoa Vinh chính là sát thủ giấu mặt chăng?


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 5


Chu Quý


Giải mật Thủy Hử: Ai phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn Tiều Cái? - ảnh 6 Tiểu Lý Quảng Hoa VinhTheo Như Tô/Tiền phong


Từ khóa:Thủy HửTiều CáiLâm XungTống GiangHoa VinhSử Văn Cung


Loading…