Vì sao Lưu Bá Ôn kinh hồn bạt vía khi đọc một dòng chữ khi viếng mộ Gia Cát Lượng?

DNVN – Nhiều người ví rằng Lưu Bá Ôn là Gia Cát Lượng thái thế. Về phần mình, Lưu Bá Ôn cũng tự phụ tự đề cao tài năng của mình. Tuy vậy, ông đã được phen kinh hồn bạt vía khi đọc một dòng chữ khi viếng mộ của Khổng Minh.


Vì sao Gia Cát Lượng kiên quyết muốn đặt 7 hạt gạo vào miệng khi chết? / Làm trái với "bùa hộ mệnh" Gia Cát Lượng để lại, Thục Hán gặp phải kết cục nước mất nhà tan ngay sau đó


– Video: Lưu Bá Ôn kinh hồn bạt vía khi đọc một dòng chữ khi viếng mộ Gia Cát Lượng. Nguồn: Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh.Có thể bạn quan tâmẢnh minh họa.


Ảnh minh họa.


1


Bình An (Theo Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh)


Từ khóa:Lưu Bá ÔnGia Cát LượngKhổng Minhkinh hồn bạt víamộ gia cát lượng


Loading…