BÀI TẬP TỔ HỢP – XÁC XUẤT VẬN DỤNG CAO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 Tài Liệu Blog

BÀI TẬP TỔ HỢP – XÁC XUẤT VẬN DỤNG CAO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tài Liệu Blog xin gửi tới mọi người tài liệu Bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết , tổng hợp các bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết, tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi rèn luyện để nâng cao kiến thức tổ hợp và xác suất.
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·     Tên file:  Bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết
  • ·     Sưu tầm: Toán học Bắc-Trung-Nam
  • ·     Chủ đề: Toán học 12
  • ·     Số trang: 202
  • ·     Dung lượng: 15 MB
Nội dung tài liệu :

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.