BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 (2019-2020)

 Tài Liệu Blog
Xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu gồm 1408 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số và Giải tích 12 và Hình học 12.

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
 • ·       Tên file:  Tài Liệu Blog-Bộ trắc nghiệm Toán 12
 • ·       Chủ đề: Toán học 12
 • ·       Số trang:  1408
 • ·       Dung lượng: 10MB
Bố cục tài liệu: 
I. GIẢI TÍCH 12
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
Chương IV. SỐ PHỨC.
II. HÌNH HỌC 12
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. 
Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

 Tài Liệu Blog
Read more…

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MỨC 8-9-10

 Tài Liệu Blog

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MỨC 8-9-10

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
 • ·       Tên file:  Chinh phục điểm 9-10 môn Toán
 • ·       Nguồn :  LỚP TOÁN THẦY HUY
 • ·       Chủ đề: Toán học 12
 • ·       Số trang:  155
 • ·       Dung lượng: 9MB
Nội dung tài liệu:
SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ-------------------------------------------------------------------
1. Bài tập rèn luyện.---------------------------------------------------------------------------
2. Ôn tập sự đơn điệu của hàm hợp.-------------------------------------------------------
3. Ứng dụng sự đơn điệu---------------------------------------------------------------------
CỰC TRỊ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bài tập rèn luyện.---------------------------------------------------------------------------
MAX – MIN ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bài tập rèn luyện.---------------------------------------------------------------------------
2. KIỂM TRA----------------------------------------------------------------------------------
ỨNG DỤNG KHẢO SÁT – CỰC TRỊ - MAX,MIN-----------------------------------------
KIỂM TRA ---------------------------------------------------------------------------------
TIỆM CẬN-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bài tập rèn luyện.---------------------------------------------------------------------------
2. KIỂM TRA.---------------------------------------------------------------------------------
SỰ TƯƠNG GIAO.---------------------------------------------------------------------------------
1. KIỂM TRA.---------------------------------------------------------------------------------
2. Bài tập vận dụng.--------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM ĐẶC BIỆT---------------------------------------------------------------------------------- 

ĐÁP ÁN------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Read more…

BÀI TẬP TỔ HỢP – XÁC XUẤT VẬN DỤNG CAO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 Tài Liệu Blog

BÀI TẬP TỔ HỢP – XÁC XUẤT VẬN DỤNG CAO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tài Liệu Blog xin gửi tới mọi người tài liệu Bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết , tổng hợp các bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết, tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi rèn luyện để nâng cao kiến thức tổ hợp và xác suất.
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
 • ·     Tên file:  Bài tập tổ hợp – xác xuất vận dụng cao có lời giải chi tiết
 • ·     Sưu tầm: Toán học Bắc-Trung-Nam
 • ·     Chủ đề: Toán học 12
 • ·     Số trang: 202
 • ·     Dung lượng: 15 MB
Nội dung tài liệu :

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1. Các bài toán đếm – tính xác suất số các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Loại 1. Liên quan đến tính chất chia hết.
+ Loại 2. Số lần xuất hiện của chữ số.
+ Loại 3. Liên quan đến vị trí.
+ Loại 4. Liên quan đến lớn hơn và nhỏ hơn.
Dạng 2. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến người hoặc đồ vật.
Dạng 3. Các bài toán đếm số phương án tính xác suất liên quan đến đa giác.
Dạng 4. Các bài toán đếm – tính xác suất liên quan đến xếp chỗ và vị trí.
Read more…

TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HÀM SỐ MỨC ĐỘ VD – VDC

 https://tailieuquanhta.blogspot.com/

TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HÀM SỐ MỨC ĐỘ VD – VDC

Tài Liệu Blog giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC, tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Nhóm Word & Biên Soạn Toán THPT, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số mức độ vận dụng và vận dụng cao (VD – VDC, nâng cao, khó …)

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
 • ·     Tên file:  Tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC
 • ·     Biên soạn:  Nhóm Word & Biên Soạn Toán THPT
 • ·     Chủ đề: Toán học 12
 • ·     Số trang: 96
 • ·     Dung lượng: 18 MB

Trích dẫn tài liệu :

Mục lục tài liệu tuyển chọn các câu hàm số mức độ VD – VDC:
+ Dạng 1. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị (Trang 2).
+ Dạng 2. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu (Trang 12).
+ Dạng 3. Ứng dụng tính đơn điệu vào phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức (Trang 21).
+ Dạng 4. Câu hỏi lý thuyết về tính đơn điệu (Trang 26).
+ Dạng 5. Tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức (Trang 28).
+ Dạng 6. Tìm cực trị dựa vào bảng biến thiên, đồ thị (Trang 37).
+ Dạng 7. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại một điểm x0 cho trước (Trang 42).
+ Dạng 8. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 44).
+ Dạng 9. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 49).
+ Dạng 10. Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số các hàm số khác có cực trị thỏa mãn điều kiện (Trang 52).
+ Dạng 11. GTLN, GTNN trên đoạn (Trang 56).
+ Dạng 12. GTLN, GTNN trên khoảng (Trang 63).
+ Dạng 13. Sử dụng các đánh giá, bất đẳng thức cổ điển (Trang 64).
+ Dạng 14. Ứng dụng GTNN, GTLN trong bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (Trang 65).
+ Dạng 15. GTLN, GTNN hàm nhiều biến (Trang 69).
+ Dạng 16. Bài toán ứng dụng, tối ưu, thực tế (Trang 73).
+ Dạng 17. Câu hỏi lý thuyết về Max – Min (Trang 81).
+ Dạng 18. Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số (không chứa tham số) hoặc biết bảng biến thiên, đồ thị (Trang 83).
+ Dạng 19. Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số có chứa tham số (Trang 84).
+ Dạng 20. Bài toán liên quan đến đồ thị hàm số và các đường tiệm cận (Trang 87).
+ Dạng 21. Nhận dạng đồ thị (Trang 87).
+ Dạng 22. Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị, bảng biến thiên (Trang 90).
Read more…

ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
 • ·     Tên file:  Tự học hình không gian
 • ·     Biên soạn:  Lê Minh Cường
 • ·     Chủ đề: Toán học 12
 • ·     Số trang: 56
 • ·     Dung lượng: 1 MB

Lời nói đầu :
"Nhằm tạo nguồn tài liệu dồi dào, phong phú và thích hợp với xu hướng TỰ HỌC của học sinh. Thầy cùng một số thầy/cô khác đã dày công biên soạn và sưu tầm các dạng Toán TRẮC NGHIỆM lớp 12 và cho ra đời tập "TÀI LIỆU TỰ HỌC - TOÁN 12, Vol.2." để đáp ứng nhu cầu học sinh cũng như làm thỏa mãn tính TỰ HỌC ở những bạn đã sớm ý thức được kỹ năng CẦN THIẾT này."

Mục lục tài liệu :
2 KHỐI ĐA DIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.1 Khái niệm khối đa diện 1
2.1.1 Tính chất, số cạnh, đỉnh, mặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.1.2 Lý thuyết đa diện lồi và đều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.3 Tính chất về cạnh – đỉnh – mặt của đa diện lồi và đều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.4 Tính chất đối xứng của khối đa diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Công thức thể tích đơn giản 9
2.2.1 Khối chóp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2 Khối lăng trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Thể tích có tính toán thêm một yếu tố 17
2.3.1 Khối chóp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.2 Khối lăng trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4 Thể tích của khối có chứa góc 24
2.4.1 Khối chóp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.2 Khối lăng trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5 Tính thể tích và khoảng cách gián tiếp 32
2.5.1 Sử dụng tỷ lệ thể tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.2 Tính khoảng cách dựa vào công thức thể tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.6 Các bài toán tổng hợp 37
2.6.0.1 Khối chóp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.6.0.2 Khối lăng trụ tam giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
2.6.0.3 Khối hộp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.6.1 Tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Read more…