Hình thức đăng ký Mt01 học dự toán

Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).回
+ Soạn tin SMS ❄
+ Yahoo,✄ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ✕ lập dự toán.
- ▢Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,◊ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ☃
- ☼Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.✉
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.ϟ
học lập dự toán