Xin đừng gặp lại! – Thơ Thùy Châu (USA)

Nguyện xin một đời không còn gặp lại Mộng ước đầu đời cất giữ trong tim Sợ khi gặp nhau...hình bóng đi tìm Đâu còn ngày xưa... đã cùng năm tháng...

Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Thùy Châu   
Quê: Quảng-Trị   
Định cư tại: Thành phố Houston, Dallas-Texas, USA   
Email: nguyenvanloi44@hotmail.com  
_____ 
  
                   Thùy Châu  
  
XIN ĐỪNG GẶP LẠI!
Nguyện xin một đời không còn gặp lại
Mộng ước đầu đời cất giữ trong tim
Sợ khi gặp nhau...hình bóng đi tìm
Đâu còn ngày xưa...đã cùng năm tháng...
 
Xin đừng gặp nhau dù chỉ một thoáng
Ngày ấy...bây giờ...hụt hẩng cho nhau
Ký ức ngày xanh vời vợi sắc màu
Phủ bụi thời gian..ngở ngàng hai đứa!
 
Xin đừng gặp chi dù chỉ lần nữa
Để tận cuối đời hình ảnh ngày xưa
Khắc đậm trong tôi cô bé chiều mưa
Tóc ướt liêu trai lần đầu gặp gở
 
Xin mãi trong tôi dáng ai ngày nớ*
Rung động đầu đời dấu ấn không phai
Xin cho bây giờ và cả tương lai
Chỉ để nhớ nhau mà đừng gặp lại .
 
Xin hết một đời trong tôi mãi mãi
Người ấy bây giờ... vẫn chỉ ngày xưa!
Vẫn chỉ là em của một chiều mưa
Thanh thoát liêu trai trong tôi ngày ấy. 
                                Ngày 14/03/2016   
                                     Thùy Châu  
----  
* = ngày ấy .
----   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ USA ngày 15/03/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________