Non nước còn đây – Thơ Chân Diện Mục (Cần Thơ)

A Ha hỡi cụ Tản-Đà Cụ còn có hạc để mà chơi Tiên Trời Nam đường kẹt triền miên Hạc vàng chẳng chở người Tiên trở về 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Chân Diện Mục    
Họ tên thật Phạm Huy Viên    
Ông sinh năm 1936 tại Nam Định, di cư vào Nam năm 1954    
Học Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khóa 1957-1960, ban Việt Hán    
Dạy học tại Rạch Giá, Đà Lạt, Cần Thơ.    
Nghỉ dạy năm 1978. Làm đủ thứ nghề: làm rẫy, đi buôn....    
Cuối cùng viết văn thơ tại nhà nhưng không in hay đăng báo.    
_____    
  
                   Chân Diện Mục  
  
NON NƯỚC CÒN ĐÂY
A Ha hỡi cụ Tản-Đà
Cụ còn có hạc để mà chơi Tiên
Trời Nam đường kẹt triền miên
Hạc vàng chẳng chở người Tiên trở về
  
Ghê hồn ô nhiễm sơn khê
Bải buôi thế sự lập loè văn chương
Cõi trần sao lắm tai ương
Muốn cùng theo cụ ngông cuồng mà chơi
  
A Ha cụ chỉ mây trời
Mây trôi về núi hỏi người cuồng ngông
Tang thương bủa chụp núi sông
Hỏi người ngơ ngẩn dứng trông nghĩ gì
  
Oải hồn chẳng nghĩ được chi
Núi sông đổ nát rầm rì hồn ma
Dư đồ rách nát gần xa
Chỉ có người xé chẳng ma nào bồi
A Ha cụ bỏ về trời.  
                             Chân Diện Mục  
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 18/03/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.    
_______________________________________________