Đề thi mẫu môn Toán (Tư duy định lượng) vào Đại học Quốc gia Hà Nội 2016

Từ đầu tháng 3, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành cho các thí sinh thi thử với định dạng đề trắc nghiệm môn Toán. Mỗi đề gồm 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn và trắc nghiệm điền khuyết (học sinh tự điền kết quả vào ô trống).

MATHVN xin giới thiệu 1 đề thi mẫu môn Toán năm 2016 để bạn đọc làm quen với dạng đề mới này (nói là mới nhưng thật ra đã áp dụng từ năm ngoái, chỉ riêng ở ĐHQG Hà Nội).

Bài thi đánh giá năng lực - Phần 1: Tư duy định lượng (môn Toán)
Đề thi gồm 9 trang A4
Đề mẫu môn Toán DHQGHN 2016 - trang 2
Đề mẫu phần 1 tư duy định lượng vào DHQGHN 2016 - trang 3
Đề thi mẫu Tư duy định lượng ĐGNL 2016 - trang 4
Đề mẫu môn Toán vào DHQGHN năm 2016 - trang 5
Đề thi mẫu môn Toán DHQGHN 2016 - trang 6
Đề mẫu môn Toán vào ĐH Quốc gia HN 2016 - trang 7
Đề thi mẫu môn Toán DHQGHN năm 2016 - trang 8
Đề thi mẫu môn Toán vào ĐHQGHN 2016 - trang 9
Ngoài xem trực tiếp bằng file ảnh, bạn đọc tải file PDF ở đây: Download.

Đề thi ĐHQGHN 2016: Phần 2: Tư duy định tính (môn Văn) / Phần 3A: Khoa học Tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) / Phần 3B: Khoa học Xã hội (Sử, Địa,...) / Đề mẫu môn tiếng Anh ĐHQGHN 2016