VanDanViet Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016

CHÚC MNG NĂM MI BÍNH THÂN 2016   
    Trong thời khắc chuyển giao ẤT MÙI-BÍNH THÂN này, VanDanViet Kính chúc các bạn cùng gia đình một năm mới con khỉ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! Có nhiều điều tốt đến bất ngờ trong những ngày tết Nguyên Đán Bính Thân và những ngày xuân nối tiếp!   
    En ce moment de transférer AT MUI-BINH THAN, VanDanViet souhaite vous et la famille une nouvelle année pleine de joie et de bonheur souhaitent! Il ya beaucoup de bonnes choses pour surprendre du Les Jours de l'An Binh Than et le ressort de série! 
    In this moment of transferring AT MUI-BINH THAN, VanDanViet wish you and family a new year full of joy and happiness! There are many good things to surprise of the days of Lunar New Year’s Binh Than and the serial spring!   
    TM BBT
    Vũ Đình Ninh  
Cập nhật ngày 07/02/2016 từ VanDanViet.Net.    
_____________________________________