Mùa xuân (Printemps- Poème de Victor Hugo) – Vuhnid phỏng dịch

Ở đây do những ngày dài, ánh sáng, tình yêu, mê sảng! Ở đây mùa xuân tạo dáng! Tháng ba, Tháng tư ngọt lịm nụ cười,  

Thông tin liên hệ: (VanDanViet)   
Tác giả Vuhnid   
Họ tên: Vũ Đình Ninh   
Địa chỉ: 528 Âu Cơ Qui Nhơn    
ĐT: 0968633388   
Email: vandanviet@gmail.com   
_____   

 
                                     
1 Dịch Vuhnid    

    
MÙA XUÂN* 
Ở đây do những ngày dài,  
ánh sáng, tình yêu, mê sảng!  
Ở đây mùa xuân tạo dáng!  
Tháng ba, Tháng tư ngọt lịm nụ cười,  
Tháng năm hoa rực rỡ trời
Tháng Sáu cháy rụi những người bạn xinh! 
Trên bờ sông, dương buồn thinh
Bóng mềm mại uốn như chân cánh chèo; 
Chim chớp hốc gỗ ấm reo; 
Dường như mọi thứ cười, và cây xanh
Đang vui cùng bạn tâm tình.
Ngày đăng quang với bình minh dịu dàng; 
Đêm đầy tình trong thính quan,
Qua bao la bóng trời ban phước lành,
Điều gì vui hát vô cùng.
                                         Vuhnid
----  
* Mùa xuân ở Tây: Tháng 3, 4, 5 
----  
PRINTEMPS 
          Poème de Victor Hugo    
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire!
Voici le printemps! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis!
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.  
                                                       Victor Hugo    
Vuhnid    
© Tác giả giữ bản quyền.   

. Cập nhật lại- ngày 16/02/2016   
. Cập nhật theo nguyên bản tác giả ngày 02.01.2015  
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet.Net Khi Trích Đăng Lại.  
___________________________________________________