Chùm thơ Đường luật “Xuân 2016” của Huy Vụ (Vũng Tàu)

Mai nở và rồi tết lại sang Ta còn mê mải kiếp đa mang Giữ lề tiên tổ khai vài nét Học lối cha ông viết mấy hàng
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)     
Tác giả Huy Vụ    
Họ tên thật: Nguyễn Huy Vụ   
Quê Hưng Yên    
Hiện thường trú tại: Tổ 18 Phước Hưng - Mĩ Xuân - 
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu.   
ĐT: 01667512701   
_____   
  
                     Huy Vụ   
  
2016 KHAI BÚT 3
Mai nở và rồi tết lại sang
Ta còn mê mải kiếp đa mang
Giữ lề tiên tổ khai vài nét
Học lối cha ông viết mấy hàng
Đất khách trông ra màu khói nhạt.
Quê người ngắm lại bóng thiều quang.
Đầu non cánh én đang chao liệng.
Thấp thoáng nàng xuân bước nhẹ nhàng. 
                                        Xuân Bính Thân  
                                               Huy Vụ  
QUÀ XUÂN
Quà xuân được biếu mấy thùng “Ken”.
Đẳng cấp xem ra cũng chẳng quèn.
Phúc tới giao mùa chân thế ảo.
Họa lùi đổi tiết đỏ thay đen.
Lầu cao xa xỉ mà đui mắt
Nhà nhỏ đơn sơ lại sáng đèn.
Mới biết vô thường là khó đoán.
Đạo trời hưng phế đã bao phen
                                     Xuân BT  
                                      Huy Vụ  
TẾT THA HƯƠNG
Hai sáu xuân rồi ta vẫn xa.
Tết này mới thoát hạn năm ba.
Nhiều em kêu chú e còn trẻ
Mấy cháu gọi anh chắc chửa già.
Lắm lúc lên cơn...thơ xướng họa.
Nhiều khi nổi hứng hát ka ra...
Đặt bày thú cũ trò khai bút.
Ai biết rằng ta lại vắng nhà.
                              Xuân BT  
                               Huy Vụ  
MỪNG XUÂN 
                 (HV kính họa)
Chưa lần gặp gỡ đã như thân.
Cốt cách thi nhân tuyết trắng ngần
Sống giữa đời dơ gìn tiết tháo.
Ở trong thế loạn giữ lòng nhân.
Giao lưu khắp chốn thơ thêm ý
Xướng họa muôn nơi bút nối vần.
Đào đỏ mai vàng khoe sắc thắm.
Lòng người rộn rã đón tân xuân.
                         Xuân Bính Thân  
                                       Huy Vụ  
Bài xướng của Trần Lệ Khánh  
Nghiêng nghiêng cánh én báo tin xuân
ấm áp đông phong gọi thức vần
Thi vút non cao mừng mặc khách
Phú đằm bể rộng chúc tao nhân
Muốn trao ý bút còn do dự
Toan gửi lời hoa luống ngại ngần.
Bởi lẽ chưa lần vui gặp gỡ.
Thơ này mong muốn kết tình than.  
                              Trần Lệ Khánh (Trúc Lệ)  
THÁI LAI
Đón thái về rồi tống bĩ qua
Bính Thân phúc lộc đến bao nhà.
Thơ ngâm đắm đuối đâu riêng bạn
Rượu uống say nhè chẳng cứ ta
Gia thịnh ân tình thôi bạc bẽo.
Đạo hưng lễ nghĩa bớt phai nhòa.
Mai đào rực rỡ khoe hương sắc
Se thắt riêng người đón tết xa. 
                      Xuân Bính Thân  
                              Huy Vụ   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ Vũng Tàu ngày 07/02/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________