Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng – Thơ Bùi Nguyệt (Chemnitz, CHLB Đức)

CHÚC Xuân thắng lợi bạn gần xa MỪNG đón nắng vàng rực sắc hoa NĂM cũ dẫu qua lòng mãi đậm MỚI mùa lộc biếc thắm tình ca 

Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Bùi Nguyệt   
Quê quán: Hà Nội    
Định cư tại: CHLB Đức   
Hôi Văn Học Nghệ Thuật Thành phố Chemnitz, CHLB Đức   
homthu. bimbenbon@yahoo.de   
_______    
  
                     Bùi Nguyệt   
  
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG 
CHÚC Xuân thắng lợi bạn gần xa
MỪNG đón nắng vàng rực sắc hoa
NĂM cũ dẫu qua lòng mãi đậm
MỚI mùa lộc biếc thắm tình ca
AN lành cuộc sống say hương vị
KHANG chở niềm vui ấm mọi nhà
THỊNH đến nụ cười tràn hạnh phúc
VƯỢNG về sóng dậy khúc ngân nga.  
                                          Bùi Nguyệt  
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ CHLB Đức ngày 07/02/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________