Anh có về…? – Thơ Phạm Đức Mạnh (TP.HCM)

Tết này anh có về không Để em nhuộm hết nắng hồng tặng xuân Nhớ nhung rũ sạch bụi trần Cho hoa trổ nhụy ái ân chuyển mùa 
Thông tin liên hệ: (VanDanViet)    
Tác giả Phạm Đức Mạnh    
Họ tên: Phạm Đức Mạnh    
Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM   
Sinh năm 1956, Xuân Trường, Nam Định.   
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam.  
Phó trưởng Chi nhánh Thời báo Tài Chính Việt Nam tại TP.HCM  
ĐT: 0918263636   
_____   
  
                      Phạm Đức Mạnh   
  
ANH CÓ VỀ..? 
Tết này anh có về không
Để em nhuộm hết nắng hồng tặng xuân
Nhớ nhung rũ sạch bụi trần
Cho hoa trổ nhụy ái ân chuyển mùa
Hương say mê mẩn giao thừa
Để em đắm đuối trong mưa lệ tình.  
                             Phạm Đức Mạnh  
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TP.HCM ngày 04/02/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
________________________________________________