Xuân viễn xứ/ Đại tiệc/ – Thơ Huy Vụ (Vũng Tàu)

Ai người chất chứa nỗi riêng ta. Đã mấy mươi năm mãi vắng nhà. Đất khách âm thầm trông tết lại. Quê người lặng lẽ ngắm xuân qua.
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)     
Tác giả Huy Vụ    
Họ tên thật: Nguyễn Huy Vụ   
Quê Hưng Yên    
Hiện thường trú tại: Tổ 18 Phước Hưng - Mĩ Xuân - 
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu.   
ĐT: 01667512701   
_____   
  
                     Huy Vụ   
  
XUÂN VIỄN XỨ
Ai người chất chứa nỗi riêng ta.
Đã mấy mươi năm mãi vắng nhà.
Đất khách âm thầm trông tết lại.
Quê người lặng lẽ ngắm xuân qua.
Cha mang thất vọng theo mồ lạnh.
Mẹ gói niềm đau dưới mái tà.
Chữ hiếu nửa đời tâm chửa trọn
Thẹn thùng nhìn mái tóc sương pha. 
                                           16/01/16  
                                            Huy Vụ  
ĐẠI TIỆC 
Lấy thơ tiếp bạn nhậu thay mồi.
Đã rẻ lại càng chẳng sợ ôi.
Lục bát ninh hoài chừng chín đã ...
Ngũ ngôn hấp mãi hẳn tan rồi.
Phanh thây phú đắc toan dần chả.
Lột xác thi Đường tính đãi bôi.
Hãy uống cho lòng say túy lúy
Xin chào mi nhé nỗi đơn côi. 
                               16/01/16   
                                Huy Vụ   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ Vũng Tàu ngày 17/01/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________