Xuân riêng! – Thơ Lê Đăng Mành (Quảng Trị)

Nắng phiêu lãng lội rong chơi Để mây bày trận vây trời buồn thiu Khói quen diễn vở đìu hiu Mùa lơ đễnh giấu bóng liêu xiêu buồn  
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Lê Đăng Mành    
Bút danh Lãm Nguyệt Hiên    
Sinh năm 1953 tại Hải Lăng, Quảng Trị    
Nghề chính: viết Nhà thư pháp    
Hiện thường trú tại Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng-Quảng Trị    
Email: ledangmanh@gmail.com     
_____    
  
                       Lê Đăng Mành   
  
XUÂN RIÊNG! 
Nắng phiêu lãng lội rong chơi
Để mây bày trận vây trời buồn thiu
Khói quen diễn vở đìu hiu
Mùa lơ đễnh giấu bóng liêu xiêu buồn
 
Quen ngồi tát vũng chiều đơn
Đời cô quạnh ngún tẩm hồn tái tê
Dù mai chưa cạn não nề
Cũng cầm thanh thản giữa quê quán mình
 
Vén mây nắng gọi bình minh
Hương vô tư vẫy cảm tình bướm ong
Sương lấp lánh ngậm đông phong
Én lả lướt bện giăng nồng nàn lây
 
Bốn mùa uyển chuyển đổi thay
Mặc đời ta cuốc xới loay hoay trồng
Mùa mất giữa miếng tang bồng
Xin về quê bụm chút hương xuân mình.  
                                       Lê Đăng Mành   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Trị ngày 06/01/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________