Viết trong ngày giỗ cha – Thơ Bùi Nguyệt (CHLB.Đức)

Thắp nén hương trầm ở xứ xa Mỏng manh làn khói quyện hình cha Thành tâm bái vọng con khấn nguyện Hương linh phụ mẫu chốn quê nhà
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Bùi Nguyệt
Quê quán: Hà Nội
Định cư tại: CHLB Đức
Hôi Văn Học Nghệ Thuật Thành phố Chemnitz, CHLB Đức
homthu. bimbenbon@yahoo.de
_______      
  
                             Bùi Nguyệt  
  
VIẾT TRONG NGÀY GIỖ CHA
Thắp nén hương trầm ở xứ xa
Mỏng manh làn khói quyện hình cha
Thành tâm bái vọng con khấn nguyện
Hương linh phụ mẫu chốn quê nhà

Bên con cha biết cảnh tuyết dày
Mịt mờ đèo vắng cuộn chân mây
Thương con cha vẫn nương làn gió
Dẫn đường con vượt ở nơi đây

Trắng đen thật giả buổi kim tiền
Cho con cảm xúc dạo cảnh tiên
Đêm đêm ngồi ghép vần thơ lại
Bay về mái ấm thủa đoàn viên.  
                Chemnitz, CHLB Duc 10/ 1/ 2016. 
                                 Bùi Nguyệt   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ CHLB Đức ngày 12/01/2016   
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________