Viếng Cụ Rùa Hồ Gươm – Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Thế là hết! Cụ về Trời đột ngột Cả hồ Gươm chết lặng, bàng hoàng Để nuối tiếc một thời oanh liệt Thương tấm thân khô vào ở Bảo Tàng. 
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Nguyễn Khôi   
Bút danh Khôi Đình Bảng   
Quê gốc Làng Đình Bảng Bắc Ninh, Hiện sống và viết ở Hà Nội.   
_____   
   
                    Nguyễn Khôi   
  
VIẾNG CỤ RÙA HỒ GƯƠM
                                              "Kiếm thánh ngày xưa chờ ai đó 
                                              Rùa thần muôn thuở vẫn hồn này."  
                                                                       (Thơ Dương Lam) 
                                                                  --------
Thế là hết! Cụ về Trời đột ngột
Cả hồ Gươm chết lặng, bàng hoàng
Để nuối tiếc một thời oanh liệt
Thương tấm thân khô vào ở Bảo Tàng.
                     *
Nhớ xưa An Dương Vương lập Quốc
Xây Loa Thành nhờ Cụ vững Kim Âu ;
Cái "lẫy nỏ" mất về quân xâm lược
Để ngàn năm còn ôm hận Mị Châu.
                      *
Cụ Rùa ơi, bao năm đau, ngạt thở
Nước hồ Gươm ô nhiễm thối thịt da
Sống sao nổi với thời Công Nghiệp Hóa
Cùng  lũ người chỉ say kiếm Dollar?!
                       *
Thôi, mong Cụ vong linh thanh thỏa
Ngậm  gươm thần ngự đỉnh Tháp canh Trời
Phòng khi nào Thăng Long thành chiến địa (1)
Giúp cháu con đánh quân giặc tơi bời.  
                                Hà Nội, 20-1-2016  
                                    Nguyễn Khôi  
-----   
(1) Lời hèm xưa "Thăng Long phi chiến địa".  
----   
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 20/01/2016   
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________