Tình xuân mười sáu – Thơ Nguyễn Nguyên Phượng (Đồng Nai)

Chào nồng nàn mười sáu Vòng ôm cho đủ tròn Trái đất như trẻ lại Từ triệu nghìn môi hôn. Hoa đằm hương, nõn cỏ Ngất ngơ một tuổi đời Trang Thơ mùa phún thạch Trang tình nào lên ngôi!
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Nguyễn Nguyên Phượng   
Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Anh Dũng   
Số 321 đường Trần Phú-Khu 5 TT Gia-Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.   
ĐT: 0985709426  
Email: anhdung5177@yahoo.com.vn    
_____    
  
                               Nguyễn Nguyên Phượng   
  
TÌNH XUÂN MƯỜI SÁU 
Chào nồng nàn mười sáu
Vòng ôm cho đủ tròn
Trái đất như trẻ lại
Từ triệu nghìn môi hôn.
 
Hoa đằm hương, nõn cỏ
Ngất ngơ một tuổi đời
Trang Thơ mùa phún thạch
Trang tình nào lên ngôi!
 
Chào xôn xao mười sáu
Mai vàng hát nụ Đông
Em là em thuở ấy
Nguyên trinh giấc mơ hồng.
 
Chìm vào chênh chao nắng
Hạt ưu tư trong lành
Chút sẽ sàng sắc lá
Ngực ấm tràn vòm xuân.
 
Dẫu nhân gian cõi bụi
Đi đâu, biết về đâu...
Nối dài thêm niên kỉ
Mười Sáu ngân tiếng chào!  
                           01/01/2016   
                          Nguyễn Nguyên Phượng   
© Tác giả giữ bản quyền.    
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đồng Nai ngày 10/01/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.    
_______________________________________________