Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2016

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi gồm có 7 câu, chia làm 2 ngày. Ngày thứ nhất với 4 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm. Ngày thứ hai với 3 câu hỏi có tổng điểm 20.

Dưới đây đề thi bằng file ảnh của ngày thi thứ nhất (6/1)
Ngày thi thứ hai (7/1)
Bạn đọc có thể tải đề thi dưới định dạng PDF ở đây: Download