Cành mai thực tại – Chùm thơ xuân X/Họa của Lê Đăng Mành và nhiều tác giả

CHỚ nên vùi dập nét trang đài BẢO giữ trong lòng chẳng nhạt phai XUÂN quá còn lưu cốt cách TÀN mùa vẫn đọng thiên thai
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)    
Tác giả Lê Đăng Mành     
Bút danh Lãm Nguyệt Hiên    
Sinh năm 1953 tại Hải Lăng, Quảng Trị    
Nghề chính: viết Nhà thư pháp     
Hiện thường trú tại Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng-Quảng Trị    
Email: ledangmanh@gmail.com      
_____     
  
                        Lê Đăng MànhNhiều tác giả   
   
CÀNH MAI THỰC TẠI 
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)   
                                   Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
                                   Đêm qua sân trước một cành mai.
                                                   TS Mãn Giác (1052-1096) 
CHỚ nên vùi dập nét trang đài
BẢO giữ trong lòng chẳng nhạt phai
XUÂN quá còn lưu cốt cách
TÀN mùa vẫn đọng thiên thai
HOA rơi vồ vập đàm tiếu
RỤNG sắc bất ngờ mãn khai
HẾT tiết tâm thường neo thực tại
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT CÀNH MAI  
                                             Lê Đăng Mành  
BÀI HỌA
NGUYÊN XUÂN
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán) 
HƯƠNG lòng thoáng đã dựng mây đài
VẪN một nguồn thơ chẳng nhạt phai.
MUÔN dặm trăng nghiêng in bóng
NGÀN phương chiều rụng hoang thai.
XUÂN về để biển rừng thẳm
LỘC đến từ tâm ý khai.
BIẾC mộng! ai hay đời mộng thực?
UYÊN NGUYÊN TRỜI ĐẤT RỰNG TÌNH MAI.  
                                     Atlanta, cuối đông 2015.  
                                           Mặc Phương Tử  
ĐÊM QUA
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)    
CHỚ cho mưa gió chạm liên đài
BẢO quản quanh mùa  kẻo héo phai
XUÂN muộn bướm vờn rộn rã
TÀN chiều ong đỗ khoan thai
HOA đang phảng phất hương toả
RỤNG phấn ngạt ngào vị khai
HẾT buổi đông hàn đầy  noãn khí
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT CÀNH MAI!  
                                        Trần Ngộ kinh hoạ  
HOA MAI
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)   
                               Mười năm xuôi ngược tìm gươm báu
                               Một đời chỉ cúi lạy hoa Mai
                               (Cao bá Quát- 1809-1855)  
MƯỜI yêu thiên cổ dáng vân đài
NĂM tháng dẫu mài khó lạt phai
XUÔI kiếp nào mong Bến Mộng*
NGƯỢC đời chớ ngóng Châu Thai**
TÌM sương hớp nắng nào bế
GƯƠM phạt mưa dầm vẫn khai
BÁU khí ngẩng đầu khinh lực sĩ
MỘT ĐỜI CHỈ CÚI LẠY HOA MAI.
                                     13/01/2016   
                                     Phan Tự Trí  
----   
* Nơi Từ Thức gặp tiên  
**Nơi Kiều bị bán mình  
----   
HƯƠNG XUÂN
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)   
Trời mây non nước xanh tươi đẹp
Say đắm hồn xuân trong nắng mai
TRỜI khoác thanh y nét diễm đài
MÂY màu khói nhạt sắc lam phai
NON cao sương vẫn lưu đọng
NƯỚC động ảnh hoài thoát thai
XANH biếc chồi non rộn nở
TƯƠI hồng nụ thắm đua khai
ĐẸP duyên tao ngộ nơi trần thế
SAY ĐẮM HỒN XUÂN TRONG NẮNG MAI.  
                                                       Sông Thu  
CÀNH MAI TỊCH TỊNH
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)
CHỚ có đem vùi nét diễm đài
BẢO ôm giữ dạ chẳng hề phai
XUÂN thời cốt cách hoài đượm
TÀN tiết tinh thần mãi khai
HOA sắc tươi hòa  tục lụy
RỤNG hương thắm hợp thiên thai
HẾT mùa tịch tịnh tâm thường tại
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT CÀNH MAI.  
                                             GM Đình Diệm  
DUYÊN MAI
          (Lục ngôn-Tung hoành trực khoán)
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.
Chớ nhìn rớt cánh ngỡ rơi đài
Bảo đã xưa rồi chuyện thắm phai.
Xuân sắc lưu danh cõi thế
Tàn bông giữ hạt phôi thai.
Hoa hương hương dạo vương đọng
Rụng sắc sắc hoàn tái khai.
Hết bóng còn duyên duyên với tết
Đêm qua sân trước một cành mai.  
                                 Trần Như Tùng  
CÀNH MAI TÂM HỒN  
          (Lục ngôn - Tung hoành trục khoán)
Chớ mang tự mãn dựng cung đài
Bảo tháp tâm hồn mới chẳng phai
Xuân đến mầm yêu hạ thổ
Tàn canh cánh mộng phôi thai
Hoa vươn tỏa sắc nhân bản
Rụng bụi chìm màu bán khai
Hết gió mưa dừng mây nắng đậu
Đêm qua sân trước một cành mai 

                                       13/01/2016   
                                       Bửu Tùng USA  
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Trị ngày 14/01/2016    
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________