Nến mùa đông – Thơ Dung Vân (TP.HCM)

Người lật mùa thu Ta đếm từng cọng lá Thả bên lề Chờ hóa kiếp mùa sau Lá chờ người mang đi Đốt một mùa trăn trở Gom tro tàn Rải nỗi nhớ vào đông 
 
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)   
Tác giả Dung Thị Vân   
Bút danh Lan ChiDung Vân   
(HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh)   
ĐT: 0903 37 22 19   
Email:dungthivan11012012@gmail.com    
_____    
  
                           1 Dung Thị Vân   
  
NẾN MÙA ĐÔNG 
Người lật mùa thu
Ta đếm từng cọng lá
Thả bên lề 
Chờ hóa kiếp mùa sau
 
Lá chờ người mang đi 
Đốt một mùa trăn trở
Gom tro tàn 
Rải nỗi nhớ vào đông
 
Người quay đi
Hững hờ trong xác lá
Ta quay về 
Chắp lại những ngày mơ
 
Chiều rất lạ
Giật mình hong nỗi nhớ
Rong ruổi xứ người
Thắp lại nến mùa đông.  
                             NC, 17.12.2014  
                             Dung Thị Vân  
© Tác giả giữ bản quyền.   
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TP.HCM ngày 21/12/2015   
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.   
_______________________________________________