Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả

Trong suốt chương trình toán phổ thông và đại học, người học toán thường xuyên sử dụng 7 hằng đẳng thức sau, gọi là những hằng đẳng thức đáng nhớ (học sinh được học trong chương trình Toán lớp 8 ở THCS).
nhung hang dang thuc dang nho toan 8
7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Chi tiết trong các mục dưới đây

1. Bình phương của một tổng

nhung hang dang thuc dang nho

2. Bình phương của một hiệu

cac hang dang thuc dang nho

3. Hiệu của hai bình phương

nhung hang dang thuc dang nho toan lop 8

4. Lập phương của một tổng

nhung hang dang thuc dang nho

5. Lập phương của một hiệu

các hằng đẳng thức đáng nhớ

6. Tổng của hai lập phương

các hằng đẳng thức đáng nhớ

7. Hiệu của hai lập phương

các hằng đẳng thức đáng nhớ

Ngoài ra, ta có các hằng đẳng thức hệ quả của 7 hằng đẳng thức trên. Thường sử dụng trong khi biến đổi lượng giác, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức,...

8. Tổng hai bình phương

những hằng đẳng thức đáng nhớ

9. Tổng hai lập phương

những hằng đẳng thức đáng nhớ

10. Bình phương của tổng 3 số hạng

.hằng đẳng thức đáng nhớ

11. Lập phương của tổng 3 số hạng

các hằng đẳng thức đáng nhớ