Bài toán "3 công tắc điện" và lời giải

Bài toán "3 công tắc điện" đã được chúng tôi đề cập trong "Những câu hỏi phỏng vấn của Microsoft". Bài viết này sẽ nêu lại với một biến thể khác (nội dung không thay đổi).

Bài toán ba công tắc điện có thể phát biểu như sau:

Tầng dưới của một căn nhà có 3 công tắc điện bật-tắt giống nhau. Một trong ba công tắc nối với bóng đèn ở tầng trên (ở tầng dưới bạn không thể nhìn thấy bóng đèn này đỏ hay tắt).
Bạn được phép bật-tắt 3 công tắc không giới hạn số lần. Sau đó, bạn chỉ được phép lên tầng trên một lần duy nhất để kiểm tra. Vậy bạn làm thế nào để biết công tắc nào nối với bóng đèn tầng trên?
bài toán 3 công tắc điện
Minh họa bài toán 3 công tắc

Dưới đây là một lời giải của bài toán này:

Đánh số các công tắc lần lượt là 1, 2, 3. Bật công tắc 1tắt các công tắc 2, 3. Chờ một thời gian (khoảng 5-10 phút).
Sau đó tắt công tắc 1bật công tắt 2. Đi lên tầng trên để kiểm tra.
Nếu bóng đèn sáng thì nó ứng với công tắc 2. Nếu bóng đèn không sáng thì lấy tay sờ vào bóng đèn. Thấy ấm thì ứng với công tắc 1, thấy lạnh thì ứng với công tắc 3.

Bạn có lời giải nào khác hay hơn không?