Đề thi thử môn Lý THPT Quốc gia 2015 chuyên Đại học Vinh lần 2

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đề thi thử môn Toánmôn Hóa lần 2 của trường THPT chuyên ĐH Vinh. Bài này sẽ cung cấp đến độc giả Đề thi thử môn Lý THPT Quốc gia 2015 chuyên Đại học Vinh cùng đáp án trong đợt thi thử thứ 2 của trường.

Kì thi diễn ra vào ngày 18-19/4 và các đề được ra theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục.

Các câu hỏi đầu tiên trong tổng số 50 câu trắc nghiệm:
đề thi thử môn Lý chuyên ĐH Vinh lần 2 năm 2015
Phần đầu của đề thi thử môn Lý chuyên ĐH Vinh lần 2 năm 2015. Đề đầy đủ tải ở link cuối bài
Một số câu khác trong đề thi thử Lý chuyên ĐH Vinh 2015:

*Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cảm kháng bằng dung kháng và bằng điện trở thuần R. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ
A. giảm 1,2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 1,1 lần.
D. tăng 2 lần.
*Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện và lò vi sóng thì nguồn phát tia tử ngoại mạnh nhất là
A. lò vi sóng.
B. màn hình máy vô tuyến.
C. lò sưởi điện.
D. hồ quang điện.
*Cho A, B, C, D, E theo thứ tự là 5 nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng. Ba điểm M, N, P là các điểm trên dây lần lượt nằm trong khoảng AB, BC, DE thì có thể rút ra kết luận là
A. M dao động cùng pha với N và ngược pha với P.
B. M, N, P dao động cùng pha nhau.
C. N dao động cùng pha với P và ngược pha với M.
D. M dao động cùng pha với P và ngược pha với N
*Vật nhỏ của con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tốc độ cực đại 3 (m/s) trên mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường. Tại thời điểm tốc độ của vật bằng 0 thì đệm từ trường bị mất, sau đó vật trượt có ma sát trên mặt phẳng ngang, coi rằng lực ma sát nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm cho đến khi dừng hẳn. Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn gần với giá trị nào nhất sau đây
A. 1,75 (m/s).
B. 0,55 (m/s).
C. 2,25 (m/s).
D. 0,95 (m/s).

Đề thi đầy đủ và đáp án của đề lý chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015 tải ở đây: Download