Đáp án Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 12 Tp. Đà Nẵng 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tổ chức thi học kỳ II cho học sinh lớp 12 trên toàn thành phố. Bài viết này sẽ giới thiệu đề thi môn Toán 12 và đáp án học kì 2 năm học 2014-2015.

Đề thi môn Toán lớp 12 học kỳ II năm học 2014-2015

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 12

Đáp án môn Toán lớp 12 học kì II năm học 2014-2015

Đáp án Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 12
Đáp án Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 12
Đáp án Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 12

File PDF gồm đề thi và đáp án

Ngoài các file ảnh ở trên, bạn đọc có thể tải bản in PDF (đẹp) để in ra giấy: Download