Đề thi thử vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 đầy đủ

Đề thi thử vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 đầy đủ gồm 4 phần. Mỗi thí sinh sẽ làm 3 trong 4 phần đó, gồm: môn Toán (bắt buộc), môn Văn (bắt buộc), các môn Khoa học Tự nhiên (tự chọn), các môn Khoa học Xã hội (tự chọn).
de thi thu dhqghn 2015 day du
Dưới đây là đầy đủ bài thi thử vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 (còn gọi là bài thi đánh giá năng lực) với tổng thời gian làm bài là 195 phút:

- Phần 1 môn Toán với 50 câu hỏi trắc nghiệm, 80 phút làm bài: Download
- Phần 2 môn Văn với 50 câu hỏi trắc nghiệm, 60 phút làm bài: Xem đề
- Phần 3 Khoa học Tự nhiên với 50 câu trắc nghiệm, 55 phút: Download
- Phần 3 Khoa học Xã hội với 50 câu hỏi trắc nghiệm, 55 phút: Download

Về nội dung ôn tập, các thí sinh cần xem cấu trúc đề thi tuyển sinh vào đại học quốc gia Hà Nội năm 2015.