Đáp án đề thi học kì 1 Toán 12 tỉnh Bắc Giang 2014-2015

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 toàn tỉnh Bắc Giang năm học 2014-2015. Môn Toán vừa được thi vào sáng 17/12.

Nội dung đề thi gồm các phần:
  • Khảo sát hàm số và bài toán liên quan: 4 điểm
  • Mũ và lôgarít: 2 điểm
  • Thể tích khối đa diện, khối cầu và liên quan: 3 điểm
  • Bất đẳng thức: 1 điểm
Dưới đây là đề thi và đáp án, thang điểm chi tiết.

Đề thi đã đăng ở đây: Xem đề Bắc Giang

Đáp án và thang điểm

dap an de thi hoc ki 1 bac giang toan 12 nam hoc 2014-2015
Bạn đọc tải đáp án và thang điểm đề thi HK1 môn Toán lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2014-2015 ở đây: Download