Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 10 tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 THPT toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nằm trong đợt KSCL vào 2 ngày 17-18/9/2014.

Nội dung khảo sát thuộc chương trình Toán lớp 9. Đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung cho các trường THPT trong toàn tỉnh. Dưới đây là ảnh chụp đề thi và đáp án môn Toán trong đợt khảo sát này.
de khao sat chat luong toan 10 thua thien hue
Đề thi chính thức môn Toán
Đáp án và thang điểm chi tiết đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10:
dap an mon toan khao sat chat luong dau nam
loi giai mon toan khao sat dau nam lop 10
loi giai mon toan khao sat dau nam lop 10 nam hoc
Đáp án chính thức môn Toán của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế