Bài toán so sánh các số lớn

So sánh các số lớn là một việc tương đối khó khăn và phức tạp ở chương trình Toán phổ thông. Thế nhưng, trong chương trình người ta rất ít đề cập đến vấn đề này. Qua bài báo dưới đây, tác giả Nguyễn Viết Thành sẽ trình bày một số phương pháp giải bài toán so sánh các số (rất lớn). Bài đã được đăng trên Toán học & Tuổi trẻ.

Bài toán 1. So sánh 2 số sau:
so sanh cac so lon
Lời giải: Xem lời giải chi tiết của bài toán 1 trong ảnh dưới đây.
so sánh các số lớn
bai toan so sanh cac so lon
so sanh so lon
Qua 7 bài toán trên, hi vọng các độc giả của mathvn có thể rút ra cho mình một số kinh nghiệm trong việc giải quyết bài toán so sánh này.