97 thí sinh có điểm thi đại học từ 28 điểm trở lên (2014)

Năm nay, không có thí sinh nào đạt được điểm tuyệt đối 30/30 như Tăng Văn Bình 2010Nguyễn Kim Phượng 2012 (hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối duy nhất từ khi thi chung và có hình thức trắc nghiệm). Số điểm cao nhất của năm nay "chỉ" là 29,25 với 4 thí sinh: Phạm Đức Toàn, Nguyễn Thái Khang, Lê Bá Tùng, Tống Hữu Nhân.

Nhìn chung, số thí sinh đạt điểm cao có giảm so với các năm trước. Số người đạt từ 29 trở lên cũng chỉ dừng lại ở con số 8 (khá ít, năm ngoái là 50 thí sinh).

Dưới đây là danh sách 97 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2014.

STT
Trường
Họ tên
SBD
DM1
DM2
DM3
DTC
1
NTH
Phạm Đức Toàn
2519
0975
0950
1000
2925
2
NTT
Nguyễn Thái Khang
10598
1000
0975
0950
2925
3
YHB
Lê Bá Tùng
7998
0975
1000
0950
2925
4
YDS
Tống Hữu Nhân
30086
1000
1000
0925
2925
5
YHB
Nguyễn Văn Tuân
B 7685
1000
1000
0900
2900
6
YHB
Trần Văn Cường
8678
0950
0975
0975
2900
7
YHB
Trương Hồng Đức
1621
0925
1000
0975
2900
8
NTH
Nguyễn Quyết Thắng
1628
0975
0950
0975
2900
9
YPB
Nguyễn Ngọc Anh
339
0975
0950
0950
2875
10
NTT
Phạm Công Phát
10964
1000
0950
0925
2875
11
YHB
Đặng Xuân Đại
8414
0875
1000
1000
2875
12
YHB
Nguyễn Như Bình
8656
1000
0950
0925
2875
13
YDS
Lê Hồng Phương
10684
0875
1000
1000
2875
14
YQH
Nguyễn Văn Hinh
62
0900
0975
1000
2875
15
BKA
Nguyễn Ngọc Huy
2853
1000
0875
1000
2875
16
BKA
Phạm Anh Tú
9030
0975
0950
0950
2875
17
BKA
Vũ Đăng Khoa
A1 352
0900
0975
1000
2875
18
BKA
Nguyễn Thanh Hà
1920
0900
0950
1000
2850
19
YTB
Hồ Sỹ Duy
1210
0950
0950
0950
2850
20
QST
Nguyễn Văn Huỳnh
3650
1000
0850
1000
2850
21
YHB
Trần Văn Tú
7915
0975
0975
0900
2850
22
YHB
Vũ Thành Trung
7598
0900
1000
0950
2850
23
YHB
Nguyễn Minh Tuấn
9272
0950
0950
0950
2850
24
YQH
Trần Quốc Tuấn
1448
0875
1000
0975
2850
25
YQH
Nguyễn Đình Thành
1247
0900
1000
0950
2850
26
NTH
Hoàng Văn Hoạt
691
1000
0900
0950
2850
27
NTH
Lê Minh Tuấn
1927
0875
0975
1000
2850
28
SPH
Nguyễn Ngọc Anh
397
1000
0900
0950
2850
29
DHY
Lê Chí Thành Nhân
55344
0900
1000
0950
2850
30
DHY
Lương Mộng Vũ ánh
53021
0950
0950
0925
2825
31
DHY
Nguyễn Quốc Hùng
54371
0875
1000
0950
2825
32
DHY
Mai Tuấn Minh
55002
1000
0925
0900
2825
33
DHY
Đỗ Như Thuần
56451
0900
0975
0950
2825
34
QHI
Nguyễn Văn Tuân
8398
0925
0900
1000
2825
35
NTH
Nguyễn Trần Duy Kiên
2162
0925
0925
0975
2825
36
DQN
Võ Văn Nam
4270
0975
0900
0950
2825
37
KQH
Lê Đình Khánh
984
1000
0825
1000
2825
38
QSY
Nguyễn Minh Nhựt
383
0900
0975
0950
2825
39
YHB
Nguyễn Phan Tuấn
7690
0875
0975
0975
2825
40
YHB
Phạm Quang Hưng
3270
0900
0975
0950
2825
41
YHB
Cao Văn Sơn
9113
0900
0975
0950
2825
42
YHB
Tạ Văn Tuấn
7712
0975
1000
0850
2825
43
YHB
Bùi Xuân Thắng
9163
0875
1000
0950
2825
44
YHB
Nguyễn Đắc Nguyên
5130
0900
0975
0950
2825
45
YHB
Kiều Trung Hiếu
2310
0875
1000
0950
2825
46
YHB
Kiều Thị Huyền My
4668
0925
0975
0925
2825
47
YHB
Vũ Thị Thúy
8560
0900
0975
0950
2825
48
YHB
Nguyễn Thị Hảo
2021
0925
0950
0950
2825
49
YDS
Phạm Hoàng Khả Hân
506
0875
1000
0950
2825
50
YQH
Nguyễn Kim Anh
445
0875
0975
0975
2825
51
YQH
Nguyễn Duy Anh
7
0900
0950
0975
2825
52
QSB
Nguyễn Đăng Khánh
30151
0900
0950
0975
2825
53
QSB
Trần Văn Cường
70029
0900
0925
1000
2825
54
DKH
Phan Thế Lê Sơn
2027
0875
0950
1000
2825
55
BKA
Dương Lê Toàn
8927
0900
0950
0975
2825
56
DKH
Nguyễn Hữu Đức
468
0875
0950
0975
2800
57
BKA
Vũ Đức Công
771
0900
0950
0950
2800
58
BKA
Nguyễn Đắc Thanh
5763
0900
0925
0975
2800
59
BKA
Nguyễn Thượng Khánh
3366
0900
0950
0950
2800
60
BKA
Hoàng Văn Tuấn
8984
1000
0850
0950
2800
61
BKA
Hoàng Quốc Tuấn
7018
0900
0925
0975
2800
62
NTS
Đoàn Hữu Thành
779
0900
0925
0975
2800
63
QSB
Nguyễn Trung Hậu
1538
0900
0950
0950
2800
64
QSB
Trần Hoài Bão
345
0875
0925
1000
2800
65
QST
Phan Lê Bảo Ân
4322
0900
0950
0950
2800
66
YPB
Đỗ Văn Đức
1713
0850
0950
1000
2800
67
YHB
Đào Thanh Lan
3687
0875
1000
0925
2800
68
YHB
Ninh Quang Tùng
7925
0950
0950
0900
2800
69
YHB
Đặng Thị Ngọc Lan
3720
0900
0950
0950
2800
70
YHB
Bùi Trung Nghĩa
4993
0900
0950
0950
2800
71
YHB
Đào Hải Nam
4787
0900
0975
0925
2800
72
YHB
Nguyễn Xuân Giang
1723
0850
0975
0975
2800
73
YHB
Thái Đức An
20
0925
1000
0875
2800
74
YHB
Vũ Văn Mừng
4661
0900
0950
0950
2800
75
YHB
Nguyễn Văn Công
845
0950
0975
0875
2800
76
YHB
Phạm Văn Công
849
0900
1000
0900
2800
77
YHB
Vũ Xuân Hương
3377
0900
0950
0950
2800
78
YHB
Nguyễn Bình Minh
4591
0875
1000
0925
2800
79
YHB
Nguyễn Quốc Trí
B 7561
0975
0900
0925
2800
80
YHB
Đặng Khánh Huyền
3115
0900
0975
0925
2800
81
YHB
Đoàn Tử Minh Nhật
9027
0900
0925
0975
2800
82
YHB
Lưu Hồng Sơn
6091
0950
0950
0900
2800
83
YHB
Trần Hùng Sơn
9112
0975
0875
0950
2800
84
YDS
Lê Minh Quân
2035
0900
0950
0950
2800
85
YDS
Nguyễn Đăng Khánh
30052
0900
0975
0925
2800
86
YQH
Hoàng Thị Hảo
714
0875
0950
0975
2800
87
QHI
Nguỵ Hữu Tú
8741
0900
0900
1000
2800
88
QHI
Nguyễn Văn Nhật
5728
0900
0950
0950
2800
89
NTH
Phạm Việt Anh
A1 2590
0975
0875
0950
2800
90
NTH
Phạm Trung Thông
2505
0875
0925
1000
2800
91
NTH
Nguyễn Nhật Tân
2490
0900
0950
0950
2800
92
KQH
Lê Công Bá Duy
2349
0900
0950
0950
2800
93
KQH
Trần Quốc Tuấn
2058
0900
0900
1000
2800
94
SPH
Nguyễn Thị Huế
715
0900
0950
0950
2800
95
DKC
Trần Khải An
30003
1000
0950
0850
2800
96
DHY
Lê Minh Đức
53636
0850
0975
0975
2800
97
DHY
Trần Thị Mai Diệu
53354
0975
1000
0825
2800