Đề thi, đáp án các môn thi Cao Đẳng 2014 khối A B C D A1 (chính thức)

Đề thi, đáp án các môn thi Cao Đẳng 2014 khối A B C D A1 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, chiều ngày 16/7, Bộ GD đã công bố đáp án và đề thi chính thức tất cả các môn thi trong đợt 3 (dành riêng cho thi Cao đẳng).
de va dap an cao dang chinh thuc cua bo 2014

Dưới đây là đề chính thức và đáp án Cao đẳng 2014:

  1. Môn Toán Cao đẳng 2014 (chung cho các khối A, B, D, A1): Download
  2. Môn Vật Lý Cao đẳng 2014 (chung cho các khối A, A1): Download
  3. Môn Hóa Cao đẳng 2014 (chung cho các khối A, B): Download
  4. Môn Sinh Cao đẳng 2014 (khối B): Download
  5. Môn Văn Cao đẳng 2014 (chung cho các khối C, D): Download
  6. Môn Lịch Sử Cao đẳng 2014 (khối C): Download
  7. Môn Địa Lý Cao đẳng 2014 (khối C): Download
  8. Môn Tiếng Anh (chung cho khối A1 & D1): Download
  9. Các ngoại ngữ khác (Pháp, Trung,...): Download
Nguồn file: Bộ GD-ĐT