Đáp án chính thức đề thi đại học khối A, A1 năm 2014 của Bộ Giáo dục

Chiều nay, Bộ Giáo dục đã công bố Đáp án chính thức đề thi đại học khối A, A1 năm 2014. Đợt này, có 4 môn thi cho cả 2 khối.

Đây là đáp án chính thức mà Bộ công bố nên các thí sinh có thể dò và tự chấm điểm các bài thi của mình. Môn Toán xem trực tiếp trong link "xem ảnh". Các môn trắc nghiệm có thể xem ảnh đáp án dưới đây:

Môn Tiếng Anh khối A1

Môn Hóa khối A

Môn Lý khối A-A1

Nguồn file: Thanh Niên Online & Bộ Giáo dục