Tuyển tập thành-ngữ, tục-ngữ, ca-dao Việt Nam thông dụng

thanh-ngu, tuc-ngu

Đây là tuyển tập những câu thành ngữ - tục ngữ - ca dao Việt Anh thông dụng, được nghiên cứu bởi tác giả Nguyễn Đình Hùng. e Tiến Anh xin chia sẽ cùng các bạn tải về xem nhé.

Trích dẫn lời tác giả:

ca-dao, thanh-ngu, tuc-ngu
Các bạn có thể tài về theo link dẫn sau: tuyển tập những câu thành ngữ - tục ngữ - ca dao Việt Nam thông dụng

Hoặc điền e-mail của bạn vào mẫu bên dưới để e Tiến Anh gửi qua mail miễn phí các tài liệu cho các bạn nhé.