Tài liệu luyện thi IELTS

Dưới đây là một bộ tài liệu do bạn có nickname: Bear đã chia sẽ trên web, hôm nay e Tiến Anh@www.hoctap.site mạn phép trích dẫn và chia sẽ link để các bạn cùng tham khảo nhé.

luyện thi IELTS

Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi IELTS, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi người.
Muốn đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS, có 1 điểm rất quan trọng mà Bear nghĩ ai cũng
biết: LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN.

Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cực kỳ quan trọng mà đa số thường không chú trọng lắm.
Đó là phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật).
Nên để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, ôn luyện từ trong quyển 22.000 từ THI
TOEFL/IELTS của Harold Levine là cực kỳ cần thiết. Mỗi ngày chỉ cần học 3 từ, thì
lượng từ vựng của bạn sẽ tăng đáng kể.

Tài liệu luyện thi IELTS

Click link to Download: Tài liệu luyện thi IELTS