5 Chiến thuật học ngoại ngữ hiệu quả

Dưới đây là video "Phương pháp học Tiếng Anh Hiệu Quả" của Anh Phạm Quang Hưng. Các bạn cùng theo dõi những trải nghiệm của anh.