Today Phrase: Take your weight off your feet

Đôi trượt băng nghệ thuật Nhật, Narumi Takahashi (nữ) và Mervin Tran (nam) biểu diễn tranh giải Đồng đội cúp Thế giới năm 2012 tại Tokyo. Ảnh: Toshifumi Kitamura




Nếu ai đó takes the weight off his or her feet có nghĩa là họ ngồi xuống, nghỉ ngơi đặc biệt sau khi đứng lâu. Cụm từ này không có liên quan gì tới trọng lượng của bạn cả

Ví dụ

After walking around Paris for three hours non-stop, Mary found a nice coffee shop and took the weight off her feet.


Don’t walk to school today. Go on the bus and take the weight off your feet.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

To take the weight off your feet khác với cụm từ to carry your own weight. Nếu ai đó được nói là họ cần phải carry his or hers own weight nó có nghĩa là người đó phải làm phần của mình, tự kiếm đủ để nuôi mình.

My brother has finally got a job! Our father kept telling him that at 30 he is old enough to leave home and carry his own weight.

Thực tế thú vị

According to the official website of the Olympic movement, the Dutch were perhaps the earliest pioneers of skating. They began using canals to maintain communication by skating from village to village as far back as the 13th century.

Theo trang web chính thức về Thế vận hội thì người Hà Lan có lẽ là những người đi đầu trong môn trượt băng. Họ bắt đầu từ việc dùng kênh đào để duy trì giao thông bằng cách trượt băng từ làng ngày sang làng khác từ thế kỷ thứ 13.