Today Phrase: Not giving two hoots

Today Phrase
Cú mèo Florida bốn tuần tuổi trong tổ tại một công viên địa phương ở Miami, Florida, Hoa Kỳ. Ảnh: Rhona Wise.

Cụm từ not giving two hoots là một cách nói thân mật diễn tả ý không quan tâm, không để tâm một chút nào tới điều gì đó.

Ví dụ

I don't give two hoots about having money, as long as I'm happy.


My girlfriend doesn't give two hoots about my career, she didn't even ask how my interview went.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Xin đừng nhầm với it's a hoot – câu này có nghĩa là nó thật vui.

Ví dụ: The party was a hoot, all my friends were there.

Thực tế thú vị

Trong tiếng Anh, tiếng kêu của cú mèo được diễn tả giống như tiếng hú - a hoot. Nếu bạn cùng bạn bè vui hưởng một buổi tụ họp, bạn có thể la hét, huýt còi, hú lên vì vui. Hoặc nếu bạn vui tụ họp và đi chơi tới khuya thì đây cũng là lúc chim cú mèo bắt đầu bay đi kiếm mồi!